X
تبلیغات
وبلاگ آموزشـــــــــــــــــــــی ریاضی

وبلاگ آموزشـــــــــــــــــــــی ریاضی

ترفندهای آموزش ریاضیات در دوره متوسطه توسط دبیر مجتمع آموزشی سعدی پاریس

بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند ، بلکه کسانی هستند کهنمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند …
الوین تافلر
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)
نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند، من از سکوت موریانه ها می ترسم.
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)  Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond

 (cards)-Black diamond (cards)
به شخصیت خود….. بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید.. زیرا شخصیت شما… جوهر وجود شماست.. و آبرویتان… تصورات دیگران نسبت به شماست
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)  Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond

 (cards)-Black diamond (cards)
باران که میبارد همه پرندها به دنبال سر پناهند اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتراز ابرها پرواز میکند این دیدگاه است که تفاوت را خلق میکند…
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)  Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond

 (cards)-Black diamond (cards)
گورستان ها پر از افرادی است که روزی گمان می کردن که . . . چرخ دنیا بدون آنها نمی چرخد!!
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards) Black diamond (cards)-Black
 diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond
 (cards)-Black diamond (cards)
یک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش را روشن کند و ذره ای از نورش کاسته نشود …
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)  Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond

 (cards)-Black diamond (cards)
مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است . . .
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)  Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond

 (cards)-Black diamond (cards)
روزی برای بعضی آدم ها تنها یک خاطره خواهید بود… تلاش کنید که لااقل خاطره ای خوش باشید…
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards) Black diamond (cards)-Black
 diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond
 (cards)-Black diamond (cards)
تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان.
وین دایر”
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards) Black diamond (cards)-Black
 diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond
 (cards)-Black diamond (cards)
کـــــــــــم بــاش از کم بودنت نتــــــــرس، اونی که اگـه کم باشی ولــــــــت میکنه، همونه که اگه زیـــاد باشی حیف و میلت میکنه. . .
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards) Black diamond (cards)-Black
 diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond
 (cards)-Black diamond (cards)
یک درخت هرچقدر هم که بزرگ باشد با یک دانه آغاز میشود، طولانی ترین سفرها با اولین قدم.
(لائوتسه)  
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)  Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond

 (cards)-Black diamond (cards)
انســـــــــانهاى بــــــزرگ ،دو دل دارنــــــــد؛
دلـــــى که درد مى کشـــــــــــد و پنهـــــــــــــــان است و دلـــــــــــــــى که میخندد و آشکـــــــــــــــار است.
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)  Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond

 (cards)-Black diamond (cards) “
زمانی که خاطره هایتان از امیدهایتان قوی تر شدند، روزگار افولتان در راه است . . .
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)- Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black
 diamond (cards)
برخی آدمها به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند که به ما درسهایی بیاموزند که اگر می ماندند هرگز یاد نمی گرفتیم
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards) Black diamond (cards)-Black
 diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond
 (cards)-Black diamond (cards)
اگر میخواهی دروغی نشنوی، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن . . .
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)  Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond

 (cards)-Black diamond (cards)
آدم ها مثل عکس ها می مونند: زیاد بزرگشون کنی ، کیفیتشون میاد پایین!
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards) Black diamond (cards)-Black
 diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond
 (cards)-Black diamond (cards)
کسانی که پشت سرتان حرف می زنند ، دقیقا به همانجا تعلق دارند، پشت سرتان
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)  Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond

 (cards)-Black diamond (cards)
وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی؛ اهمیتتو تو زندگیش از دست میدی … . به همین راحتی …
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards) Black diamond (cards)-Black
 diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond
 (cards)-Black diamond (cards)
« در عجبم از زنان که از خدای به این بزرگی فقط یک شوهر می خواهند و از شوهر به این درماندگی همه دنیا را!!»
شکسپیر
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards) Black diamond (cards)-Black
 diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond
 (cards)-Black diamond (cards)
به اندازه ی باورهای هر کسی؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards) Black diamond (cards)-Black
 diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond
 (cards)-Black diamond (cards)
اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید، آن شخص را احمق فرض نکنید. بلکه بدانید او خیلی بیشتر از انچه لیاقت داشته اید به شما اعتماد کرده است..
 
Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)     Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black diamond (cards)-Black
 diamond
 (cards)-Black diamond (cards)
چه دوستم داشته باشی و چه ازمن متنفر باشی در هر صورت بهم لطف میکنی چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبت هستم و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم!
(شکسپیر)
 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم خرداد 1392ساعت 20:23  توسط سید حسین حسینی دارانی  | 

سایتهای ریاضی

سایتی جالب در ریاضیات

http://parviz---allivand.mihanblog.com/

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آذر 1391ساعت 15:5  توسط سید حسین حسینی دارانی  | 

رســــــــــــــــــــــــــــــــم

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر 1391ساعت 13:38  توسط سید حسین حسینی دارانی  | 

آمار:(statistics) علم جمع آوری اطلاعات عددی و بررسی آن هاست.

داده:(datum) در علم آمار, اطلاعات عددی بدست آمده را داده می نامیم.

میانگین:(mean) به معنی متوسط و معدل است و برای محاسبه میانگین مجموع اعداد را بر تعداد آن ها تقسیم می کنیم.

فراوانی:(frequency) فراوانی به معنی تعداد است و در دسته بندی های آماری تعداد افراد و اشیاء عضو یک دسته را فراوانی آن دسته می گویند.

 

مثال: نمرات ریاضی کلاس سوم در یک امتحان به صورت زیر بوده است.

15     14    8    7    3    2    3/5    18    16    13    5    14    13/5    18/5    17    15/5    14    16    20    15    11    10    8    9    17    1    16/5    17    15/5    14    13    19    14/5    17/5    11    10    12    15

الف) جدول داده ها را برای نمره های این کلاس تهیه کنید و نمودار ستونی آن را بکشید .

ب) میانگین نمرات این کلاس را حساب کنید.

حل:

الف) 

 

ب) می دانیم برای محاسبه ی میانگین باید جمع اعداد را بر تعداد آن ها تقسیم کنید.

وقتی داده ها زیاد باشند برای محاسبه ی میانگین  از روش دیگری استفاده می کنند . جدول زیر چگونگی کار را نشان می دهد.

 

 

 

1) اگر همه ی داده ها با مقدار ثابتی جمع شوند میانگین با همان مقدار ثابت جمع می شود .

مثال: میانگین عددهای 5 و 7 و 1 و 4 و 3 برابر 4 می باشد و میانگین عدد های 15 و 17 و 11 و 14 و 13 برابر 14 است.

 

2) اگر همه ی داده ها در عدد ثابتی ضرب شوند میانگین در همان عدد ضرب می شود .

مثال: میانگین عدد های 5 و 7 و 1 و 4 و 3 برابر 4 می باشد و میانگین عدد های 25 و 35 و 5 و20 و 15 برابر 20 است.

 

 

 

 

?> تست1 :

میانگین 4 نمره برابر 15 و میانگین 6 نمره دیگر برابر 12 است .میانگین کل نمرات کدام است؟

  الف)2/13

ب)5/13  

ج)13   

د)2/12 

 


 

 ?> تست2 :  

می خواهیم بارم نمره کلاسی را از 20 به 100 تغییر دهیم اگر میانگین نمرات کلاسی 15 باشد؛ در بارم جدید میانگین کدام است؟

 الف)95

 ب)80 

ج)70 

د)75 

 


 

?> تست3 :  

میانگین 10 داده آماری برابر 5 محاسبه شده است . پس از محاسبه معلوم گردیده است که دو مقدار 10 و 12نیز باید به داده ها اضافه شود میانگین جدید کدام است؟ 

 الف)8

 ب)7 

ج)6

د)5

 


 

?> تست4 :  

میانگین نمرات 12 درس دانش آموزی 5/14 است. اگر نمره یک درس او 20 باشد میانگین نمرات 11 درس دیگر کدام است ؟

        الف)2/14

     ب)14       

  ج)2/13     

د)13 

 


 

?> تست5 :  

اگر میانگین 100 و .....و 3 و 2 و 1 برابر  و میانگین مقادیر 300 و ..... و 203 و202 و 201 برابر باشد رابطه بین ,  کدام است؟

 الف)

  ب)

 ج)

د)

 


.پاسخ

۱-حل:گزینه  الف  صحیح است.

۴X۱۵=۶۰

۶X۱۲=۷۲

۶۰+۷۲=۱۳۲

۶+۴=۱۰

۲-

حل:گزینه د صحیح است.

در تغییر بارم از20 به 100 باید همه ی نمرات در 5 ضرب شوند ، پس میانگین را نیز

 باید در 5 ضرب کنیم تا میانگین جدید بدست آید.   

  75=۵X۱۵

۳- 

حل:گزینه ج صحیح است. 

۱۰X۵=۵۰

 ۵۰+۱۰+۱۲=۷۲ 

۱۰+۲=۱۲ 

 

 

۴- 

حل:گزینه ب صحیح است.  

۵X۱۲X۱۴=۱۷۴

۲۰-۱۷۴= ۱۵۴

 

۵-  

حل:گزینه ب صحیح است.

 چون به همه ی عددها مقدار ثابت 200 اضافه شده است پس به میانگین

 نیز 200 واحد اضافه می شود.  

 

 

 

 

 


+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر 1391ساعت 13:36  توسط سید حسین حسینی دارانی  | 

اعداد گویا

حقیقی منسوب به حقیقت است و به معنی واقعی، اصلی و مقابل کلمه ی مجازی می باشد .

در ریاضی هر یک از عددهای گویا و عددهای اصم را یک عدد حقیقی می نامند.

 

مجموعه ی عدد های حقیقی:

مجموعه ی تمام عددهای گویا و عددهای اصم را مجموعه اعداد حقیقی می نامیم و آنرا با حرف  نمایش    می دهیم.

 

عدد اصم (گنگ): ir rational number = surd

اصم به معنی کر و ناشنوا است و گنگ به کسی که کلمات را نتواند ادا کند. در ریاضی اگر عدد طبیعی n مجذور کامل نباشد ، آن گاه  عددی اصم (گنگ) است.

مانند  می دانیم امکان نمایش این اعداد به صورت کسر وجود ندارد ،بنابراین «هر عدد حقیقی که گویا نباشد ، عدد اصم (گنگ) نامیده می شود.»

 

محور عددهای حقیقی :

برای نشان دادن یکسری عدد حقیقی روی محور از نمودار استوانه ای شکل استفاده می کنیم . قسمت های هاشور خورده و رنگ شده این نمودار اعضای مجموعه  را نشان می دهد.

مثال: نمایش هر یک از مجموعه های زیر را روی یک محور مشخص کنید.

 

حل:                    

 

تمامی عدد های حقیقی بین 2- و 3+ عضو این مجموعه هستند.

دایره ی تو پر و علامت  نشان می دهند که 2- عضو مجموعه ی A می باشد و

دایره ی توخالی و علامت > نشان می دهند که 3 عضو مجموعه ی A نمی باشد.

نکته: مجموعه ی A را به صورت (3 و 2-] نیز نشان می دهند که این مجموعه را بازه ی نیم باز 2- و 3 می گویند.


 

 

حل:             

 

تمامی عدد های حقیقی بین 0و 4 عضو این مجموعه هستند.

نکته:مجموعه ی B را به صورت (4 و 0)نیز نشان می دهند که این مجموعه را بازه ی باز 0 و 4 می گویند.


 

 

 

حل:                   

 

نکته:مجموعه ی C را به صورت[ 3 و 1-] نیز نشان می دهند که این مجموعه را بازه ی بسته 1- و 3 می گویند.


 

 

حل:                   

 

نکته:مجموعه ی D را به صورت (1 و ∞-) نیز نشان می دهند که این مجموعه بازه ای را نشان می دهد که از سمت راست محدود و از سمت چپ نامحدود است. (∞- را بخوانید: منفی بی نهایت)

 

 

نمایش اعداد اَصَم (گنگ):

فرض کنیم  یک عدد اصم (گنگ) است ؛ جای تقریبی این عدد را می توان به کمک محاسبه ی جذر تقریبی روی محور مشخص کرد.

مثال: عدد  بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد ؟

حل:مقدار تقریبی جذر 5 از عدد 2 بیشتر و از عدد 3 کمتر است ؛ یعنی : اختلاف عدد ی که بین 2 و 3 باشد  با عدد 3 بین دو عدد صحیح متوالی صفر و یک قرار دارد . یعنی :    

 

برای مشخص کردن جای دقیق تری از  روی محور به ترتیب زیر عمل می کنیم:

الف: مثلث قائم الزاویه مناسبی که طول آن  باشد را رسم می کنیم .

ب: دهانه ی پر گار را به اندازه ی وتر این مثلث باز می کنیم و از مبدأ علامتی روی محور در جهت مثبت محور می زنیم.

مثالدر شکل مقابل تعداد ی مثلث قائم الزاویه رسم شده است که در هر کدام یک ضلع زاویه قائمه به طول 1 واحد است.طول پاره خط های OD , OC , OB , OA را حساب کنید.

 

 

حل:

 

نکته:چنانچه مثلث های قائم الزاویه را یکی بعد از دیگری مانند مثال قبل رسم کنیم، شکل زیبای حلزونی بوجود می آید که به کمک آن عددهای  ,  و.... را می توان مشخص کرد.

 

می توانیم روی محور اعداد، نقطه ی متناظر با هر یک از عددهای   ,  و ........ را مشخص کنیم. برای این کار به ترتیب زیر عمل می کنیم:

الف: مثلث قائم الزاویه ای با اضلاع 1cm و وتر OA را روی محور اعداد در نظر می گیریم . می دانیم اندازه ی OA با استفاده از رابطه ی فیثاغورس  بدست می آید . حال به مرکز و شعاع OA دهانه ی پرگار را باز کرده و یک کمان می زنیم تا جهت مثبت محور اعداد حقیقی را در نقطه ی  قطع کند . نقطه ی متناظر با عدد  بدست می آید.

 

ب: مثلث قائم الزاویه ای با اضلاع   و وتر OB را روی محور اعداد در نظر می گیریم .می دانیم اندازه ی OB با استفاده از رابطه ی فیثاغورس  بدست می آید . حال به مرکز  و شعاع OB دهانه ی پرگار را باز کرده و یک کمان می زنیم تا جهت مثبت محور اعداد حقیقی را در نقطه ی  قطع کند.

 

ج: به همین ترتیب اعداد ,  ,  و....را نیز می توان روی محور اعداد حقیقی نشان داد . کافی است مثلث های قائم الزاویه را به همین ترتیب روی محور ادامه دهیم. شکل زیر چگونگی کار را نشان می دهد.

.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1390ساعت   توسط رضایوسفی  |  آرشیو نظرات

گویا صفت فاعلی از مصدر گفتن می باشد و در ریاضی هر عدد کسری مانند   و   یا هر عددی که بتوان آن را به شکل یک کسر نوشت را یک عدد گویا می نامیم. مانند 2- ، 0 ، 3+ ،2/3 -، 25/- که به ترتیب به شکل کسرهای  می توان نوشت.

به طور کلی هر عددی که بتوان آنرا به صورت کسر  نوشت، به طوریکه صورت و مخرج آن متعلق به اعداد صحیح باشند و مخرج آن مخالف صفر باشد     یک عدد گویا می گویند.

مجموعه  اعداد گویا را با حرف  حرف اول کلمه ی Quotient به معنی «خارج قسمت» نمایش می دهند .

 

.1-  بین هر دو عدد گویا بی شمار عدد گویا می توان یافت

 مثالÅ  بین دو عدد گویا  سه عدد دیگر بنویسید .

ابتدا دو عدد را هم مخرج می کنیم .

 

2- اگر دو عدد گویاداشته باشیم عدد گویا یبین این دو عدد است یعنی

مثال Å بین دو عدد گویا  چهار عدد دیگر بنویسید .

حل :

 

3- اگر دو عدد گویا ی مساوی باشند ، آنگاه  (خاصیت طرفین وسطین)

مثال Å 

 

4- اگر کسری برابر صفر باشد ، صورت آن  برابر صفر است .

مثال Å  عدد  را بیابید به طوریکه حاصل  برابر صفر باشد .

حل :                              

 

5-اگر کسری برابر یک باشد ، صورت و مخرج آن برابرند .

  مثال Å عدد x را بیابید به طوریکه حاصل کسر   برابر یک باشد .

حل :                                                       

 

6- تقسیم عدد گویا :                                                                             

(روش دور در دور نزدیک در نزدیک )                                              

مثال Å

(روش دور در دور نزدیک در نزدیک )                                                       

 

7-دو عدد گویا معکوس یکدیگرند ، هر گاه حاصل ضرب آن ها برابر یک باشد.

مثال Å معکوس یکدیگرند . و  .

 

8-در مورد کسر ها ی   داریم :

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1390ساعت   توسط رضایوسفی  |  آرشیو نظرات

جبر به معنی ناچار کردن و کسی را به کاری به زور گماشتن می باشد  و جبر و مقابله بخشی از ریاضی است که در آن برای حل مجهولات حروف و علامات را به جای اعداد به کار می برند . در جبر مجموعه ی اعداد و عملیات آن، به مجموعه ای دلخواه تعمیم داده  می شود در جبر نتایج بدست آمده کلی هستند و در موارد گوناگون کاربرد دارند.

 

 

 

 

 

 

عبارت 2 s=a یک نتیجه ی کلی در مورد مساحت مربع می باشد و این نتیجه ی کلی در موارد گوناگون به ما کمک می کند.

مثال Å مساحت مربعی به ضلع  را بدست آورید

 

 

 کاربرد حروف:

 کاربرد حروف یعنی به کار گرفتن ارقام و حروف به جای اشیاء که در حل مسائل ریاضی از جمله معماهای عددی بسیار مفید واقع می شود.  

 

  

 

 به تساوی های بالا دقت کنید . این تساوی ها نشان می دهند که چگونه از ارقام  و حروف به جای اشیاء استفاده می کنیم

 

 عبارت جبری: (algebraic ،expression)

 عبارتهایی نظیر 3a + ۲b + ۵- یا 2¡p که در آن ها با استفاده از حروف ، روابط بین اعداد را بررسی می کنند، عبارت جبری می نامیم.

 

جلمه جبری: ( algebraic term)

در عبارت جبری 3a + ۵lb + ۴a - ۳b هر کدام از عبارتهای -۳,۴, ۵lb , ۳ یک جمله ی جبری است . هر جمله ی جبری از دو قسمت تشکیل می شود:

قسمت حرفی و قسمت عددی (ضریب عددی )

 مانند  3aکه در آن a قسمت حرفی و 3 ضریب عددی است.

 

جمله های متشابه: (similar  terms )

در عبارتهای جبری ، دو یک جلمه ای را متشابه گوییم هر گاه قسمت حرفی آن ها یکسان باشند : مانند 3, ۵a

مثال Åدر عبارت جبری زیر جملات متشابه مشخص شده اند.

 مقدار عددی یک عبارت جبری

به ازای مقادیر عددی مختلف که برای حروف معین می شود می توان مقدار عددی یک عبارت جبری را محاسبه کرد.

مثال Å مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای اعداد داده شده حساب کنید.


+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آذر 1391ساعت 13:31  توسط سید حسین حسینی دارانی  | 

فصل 5 جبر واحتمال

+ نوشته شده در  جمعه دهم آذر 1391ساعت 20:45  توسط سید حسین حسینی دارانی  | 

+ نوشته شده در  جمعه دهم آذر 1391ساعت 19:15  توسط سید حسین حسینی دارانی  | 

سولات دوم راهنمایی


+ نوشته شده در  جمعه دهم آذر 1391ساعت 15:2  توسط سید حسین حسینی دارانی  | 

وزیر آموزش وظرورش در جمع همکاران مجتمع سعدی پاریس
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آذر 1391ساعت 23:16  توسط سید حسین حسینی دارانی  | 

دانش آموزان دوم دبیرستان سعدی مطالعه فرمایند

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آذر 1391ساعت 18:42  توسط سید حسین حسینی دارانی  |